Resevillkor expressbuss

 

Bokningsregler för Blåklintsexpressen 

1. Bagage

Varje resenär har rätt att medföra 2 väskor kostnadsfritt. Handbagage som ej gör intrång på andras utrymme eller utgör hinder för passagerare får tas med in i bussen. Av säkerhetsskäl får väskor ej placeras i mittgången under resan. Det är varje resenärs skyldighet att sätta namn och adress på resgodset. Se till att du vid avstigning har rätt bagage. Förlorat, skadat eller förkommit bagage ersättes ej, såvida inte Blåklintsbuss AB anses vara vållande till skadan.

2. Barn

En pasagerare räknas som barn till den dag han/hon fyller 13 år. Blåklintsbuss tar inte särskilt ansvar för barn, utan målsman alltid ansvarig.

3. Ungdom

En passagerare räknas som ungdom från den dag han/hon fyller 13 år till den dag han/hon fyller 26 år. (Måste kunna styrkas med legitimation.)

4. Studerande

En passagerare med giltigt verifikat från Studentkortet, CSN, Mecenat eller Membit.

5. Pensionär

Ålders- eller förtidspensionär skall kunna styrka ålder eller visa upp intyg från försäkringskassan.

6. Ordinarie pris

Ordinarie pris är resans pris före internetrabatt. Ordinarie pris gäller veckans alla dagar.

7. Dagspris

Vid resa T&R samma dag betalar du endast 80 kr för återresan.
(Detta förutsätter att resan är förbokad via internet eller telefon.)
Hela resan betals vid första påstigning.

8. Internetpriser

Vid bokning och betalning via internet har du alltid 40 kr rabatt/person.

9. Bokning och betalning

Biljett bokas/betalas online via denna hemsida.  Observera att bokningen stängs 1 timma före avgång från turens utgångshållplats. Plats (till ordinarie pris) kan även bokas via telefon under kontorstid och betalas då med kort i bussen.

Bokning garanterar plats.


Kund utan bokad biljett får medfölja i mån av plats och betalar då (ordinarie pris) med kort i bussen.

10. Bussar

Trafiken körs med turistbussar, som har säkerhetsbälten på alla platser, toalett, aircondition och fällbara stolar. Vid större helger och p g a oförutsedda händelser (force majeure) kan ersättningsbussar tas i trafik.

11. Bälten

Bälten finns på samtliga platser och skall enligt lag användas. Målsman ansvarar för att barn är fastspända.

12. Hållplatser i Stockholm

Vissa av våra turer ankommer/avgår från Cityterminalen i Stockholm. På informationstavlorna kan du se vilken gate Blåklintsexpressen avgår från. Andra turer trafikerar endast Viking Line terminalen vid Stadsgårdskajen i Stockholm.

13. Övriga hållplatser

Bussen stannar endast på hållplatser som är angivna i tidtabellen.

14. Cyklar

Cyklar får medtas i mån av plats mot en avgift på 50 SEK. Ring oss under kontorstid för att kontrollera om plats finns.

15. Sällskapsdjur

Hundar och andra djur medtas mot avgift; bokas via internet. Ledarhund följer med avgiftsfritt.

16. Förseningar

Om bussen är mer än 45 minuter sen till ankomstorten erhåller kunden (efter överenskommelse med Blåklintsbuss AB på telefon 0142-121 50) en ny biljett motsvarande den bokade i kompensation. Förseningar understigande 45 minuter ger ingen rätt till ersättning.
Om förseningen orsakas av väder- eller trafikstörningar som Blåklintsbuss inte råder över, utgår ingen ersättning. För förseningar som orsakas av händelser som kan hänföras till Force majeure utgår ej heller någon ersättning.

17. Avbokning

Tillägg för avbokningsskydd kan göras mot en avgift av 30 kr per biljett. Är avbokningsskydd köpt, återbetalas hela biljettpriset. Avbokning måste göras senast 24 tim före avresa

18. Rökning

Rökning är inte tillåtet på våra bussar och förbudet gäller även på toaletten. Överträdelse medför omedelbar avvisning från bussen.

19. Samtrafik

Blåklintsbuss har ingen samtrafik med tåg eller andra busslinjer.

20. Öppettider

Vår resebutik i Mjölby har öppet helgfria vardagar kl 08.00-16.00.

21. Telefontider

Helgfria vardagar kl 09.00-16.00.